fbpx
Perfect Growth

Burn-out coaching

Wat is een Burn-out?

Kort gezegd: Burn-out is een vorm van extreme uitputting die ontstaat door langdurig overbelasting.

Een Burn-out kan ook gezien worden als een noodrem van het lichaam. Deze noodrem dwingt je rustiger aan te doen.

Burn-out

Hoe kan een burn-out ontstaan?

Een tekort aan persoonlijke hulpbronnen (zoals optimisme ,zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde, veerkracht, flexibiliteit en fysieke fitheid), verhoogt gevoeligheid voor stress o.a. bij hoog sensitieve mensen (HSP).

Hieronder een paar werksituaties die een burn-out kunnen veroorzaken:

Werk gerelateerd

Tijdsdruk, Structureel overwerk, Een te grote hoeveelheid taken, Te moeilijk werk, Emotioneel zwaar werk, Disbalans tussen inspanning en beloning.

Persoonlijkheid

Gebrek aan autonomie, Pesten en ander onrechtvaardig gedrag, Hoogsensitief zijn en niet weten hoe je er mee om moet gaan.

Overige factoren

Relatieproblemen, Opvoedingsmoeilijkheden, Financiële problemen, Ruzie met buren of familie, Ingrijpende levensgebeurtenissen of trauma’s in het verleden

Wat ga je bereiken na een coachings traject?

Herstel van energie veerkracht en vitaliteit

Inzicht krijgen in eigen stressbronnen

Bewustwording en vaardigheden ontwikkelen in het omgaan met stress

Leren herkennen van en omgaan met stressverhogende gedachten

Helpen aanpakken van stressverhogende omgevingsfactoren zoals conflicten op het werk overvolle agenda een baan die structureel niet aansluit bij de talenten of waarden

Persoonlijke en professionele groei door het exploreren ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Terugvinden van de motivatie voor werk door herontdekken van de aansluiting bij persoonlijke waarden en drijfveren

Ontwikkelen van talenten en competenties zoals stressbestendigheid, assertiviteit, planning en zelfvertrouwen

Eigen ambitie of perfectionisme leren relativeren met behoud van gedrevenheid

Eventueel aanpassen van de huidige functie; helpen ontdekken van aansluitende taken

Voorkomen van terugval na herstel

Locatie / kosten / Vergoeding

Burn-out Coachingstraject

Locatie:
Hoofdlocatie is Rijswijk – Ezzy Familie: Klik hier om de locatie te openen in Google
Ik heb toegang tot meerdere locaties in een straal van 15km rondom Zoetermeer (neem contact op voor meer informatie).

Tarieven:
Ik maak gebruik van een zeer effectief programma dat bestaat uit coaching voor herstel van Burnout en Mindfulness Stress Reduction. Kosten zijn op aanvraag.

Het traject bestaat uit 8 sessie van 90 minuten.

Via de werkgever:  Vraag om een vrijblijvende behandelplan met offerte.

Inclusief telefoon support 24/7 gedurende de eerste week (max 1 uur in totaal)

Inclusief online leeromgeving

Hoe het traject er uit ziet:
We gaan een programma starten dat effectief werkt bij burnout. De ernst van de burnout is per persoon anders. Ik lever altijd een maatwerkpakket met het programma als basis. Tijdens de vrijblijvende intake kunnen we hier verder op ingaan.

Vergoeding van kosten

Via je werkgever en Arbo-dienst

Vanaf het moment dat de werknemer zich ziekmeldt, heeft de werkgever een aantal verplichtingen. Niet alleen moet hij het loon van zijn zieke werknemer in de eerste twee verzuimjaren blijven doorbetalen, hij is ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Die laatste verplichting is opgenomen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Mijn programma voldoet aan de eisen die gesteld worden door de Wvp. Vraag om een vrijblijvend behandelplan zodat je die aan de werkgeven kan geven.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. Mijn behandelplan voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast kun je de kosten voor een training als aftrekpost bij je aangifte van de inkomensbelasting meenemen. De kosten zijn aftrekbaar bij belastingaangifte onder de post 'buitengewone lasten ziektekosten', wanneer de training door een huisarts of arts/specialist is geadviseerd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden verbonden. Het blijft altijd jouw verantwoordelijkheid wanneer je de inkomstenbelasting opgeeft bij de belastingdienst.

VPGB

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per Saldo PGB

Via de ziektekosten

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekerings-maatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Wat anderen vinden

Safraz Alibaks
Safraz Alibaks
Read More
De sessies die ik heb bijgewoond hebben mij geholpen op het gebied van bewust zijn en tot rust komen. Roy heeft een laagdrempelige aanpak waardoor iedereen de ruimte krijgt (veel of weinig ervaring) om te kunnen delen wat hij wilt delen. Mindfullness is iets waar iedereen iets uit zou kunnen halen.
Bas Sardjoe
Bas Sardjoe
Read More
Ik heb tijdens de 8 mindfulness sessies ervaren hoe ik om kan gaan met de 'to-do lijstjes', de lastige gesprekken met leidinggevenden en nog andere veelvuldig voorkomende gedachten die door mijn hoofd gaan als ik mij probeer te concentreren. Na een sessie merkte ik dat ik veel meer ontspannen was dan voor de start van de sessie, ook fysieke spanningen zoals spanningen in m.n. nek en schouders. In de praktijk merkte ik dat de energie tijdens bijvoorbeeld ‘lastige’ gesprekken veel positiever was dan voorheen. Oftewel, een echte aanrader!
Tanja Groenendijk
Tanja Groenendijk
Read More
Ik heb de training Mindfulness van 8 sessies bij Roy gevolgd. Roy is een enthousiaste en bevlogen leraar die, door eigen ervaringen, echt iets toe te voegen heeft aan de lesstof. Door zijn rustige en open houding ontstaat er een fijne groepsdynamiek.
Einar van Meurs
Einar van Meurs
Read More
Van Roy de training Mindfulness gehad. Hij is een zeer prettige trainer, die alles op rustige wijze uitlegt en vertelt. Hij heeft een zeer prettige stem, wat zeker positief bijdraagt aan het geheel. Dankjewel Roy voor de fijne training!
Cherida Venloo
Cherida Venloo
Read More
Ik heb Roy ervaren als een zeer bevlogen trainer die het Mindfulness op een zeer betrokken wijze bij mij heeft geïntroduceerd. Vooral het 'niets moeten' was voor mij een eyeopener. Na de 8 Mindfulness sessies heb ik een aantal handvaten gekregen die ik privé maar ook zakelijk heel goed kan uitoefenen. Ik ben blij dat ik aan de sessies heb meegedaan en kan een ieder Roy als trainer aanbevelen en het is ook nog eens een fijn persoon. Bedankt Roy!
Robbert van Spronsen
Robbert van Spronsen
Read More
Roy kan je helpen vanuit zijn ervaring. Straalt rust uit en dat is fijn.
Yasmae Omar
Yasmae Omar
Read More
Zo fijn om een keer gehoord te worden en eindelijk die aanpak te hebben die bij mij past! Roy heeft een hele fijne rustgevende stem, daarnaast kan hij heel goed luisteren en uitvinden wat jij nodig hebt.
Previous
Next

Vragen?

Of stuur een email:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

join the family

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Open chat